//Program jejak gelandangan UCAM prihatin

Program jejak gelandangan UCAM prihatinGelandangan merupakan golongan berisiko yang perlu diberi perhatian terutama kepada mereka yang ingin berubah.
Antara lain, ia melibatkan pelbagai perkhidmatan sosial mengikut keperluan gelandangan memulakan kehidupan baharu.
Untuk itu, Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM) dengan kerjasama RISDA menganjurkan Program Jejak Gelandangan UCAM prihatin bagi merealisasikan hasrat itu.Source link